Kromhidrozis, Renkli terleme

Terleme insan vücudunun ısısını sabit tutmaya yarayan fizyolojik bir olaydır. Terin buharlaşması ile ısı kaybedilir ve vücut ısısının sabit kalması sağlanır. Ortam sıcaklığının artması, efor yapılması, aşırı heyecanlanma gibi koşullarda az yada çok, genel yada bölgesel hepimiz terleriz. Ter normalde renksizdir. Çok nadir bir durum olan terin renkli olmasına hatta deriyi ve giysileri boyaması durumuna…

Hiperhidrozis mikro dalga uygulaması

Mikrodalga enerjisi deri yüzeyinden uygulandığında dokudaki su moleküllerini hızlı hareketlendirmekte, ısıya dönüşmekte buda dokuda ısı hasarına neden olmaktadır. Hiperhidroziste mikrodalga su içeriğinden zengin  ter bezlerini hasarlandırmaktadır.  Bu amaçla geliştirilen “MiraDry sistemi”  FDA tarafından koltuk altında kullanımı için onam almıştır. Sistem deri yüzeysel ısısını soğutarak kontrol etmekte, uygulama sırasında epidermisin hasarını engellemektedir. Uygulama sırasında deri hafif vakumlamakta uygulama…

Baş ve Yüz Aşırı Terleme

Terleme vücut ısı düzenlemesinin fizyolojik parçası.  Ancak yüz – baş bölgesi aşırı terlemesi hatta terlemeye eşlik eden kızarma sosyal ilişkilerimiz olumsuz etkileyebilen ve sosyal fobiye dahi sebep olabilen bir durumdur. Yüzde aşırı terleme özelikle alın terlemeleri gözde terin irritasyonu ile görme fonksiyonunu olumsuz etkileyebilmektedir. Bu kişilerde bazen psikolojik sorunlar bu sorun çözümsüz kaldığında daha da…

Kasıkta Hiperhidrozis

Terleme vücut ısı düzenlemesinin fizyolojik bir parçasıdır.  Diğer tereme bölgelerine göre az görülmekle birlikte kasıkta aşırı terleme ve bromohidrozis yani kötü koku ciddi bir problemdir. Aşırı terlemenin iç çamaşırda hatta giysilerden belirgin olması giysi seçimlerinden sosyal ilişkilerimize kadar olumsuz etkiler yaratmakta ve hatta sosyal fobiye dahi sebep olabilmektedir. Kasıkta aşırı terleme idrar kaçırma olarak ta algılanabilmektedir. Aşırı…

Hiperhidroziste Ultrasound Uygulaması

Hiperhidroziste US iki şekilde uygulanmaktadır. Mininvaziv Ultrasound Uygulaması Bu uygulama yüksek frekanslı US un deri yüzeyinden uygulanarak deri seviyelerinde yapılan mikro ısı hasarları ile ekri ter bezlerinin fonksiyon dışı bırakılmasıdır. İnvaziv Ultrasound Uygulaması Bu uygulamada ultrasound deri altından liposakşında olduğu gibi ekrin ter bezleri hedeflenecek şekilde ne uygulanmaktadır. Genel bilinen adı ile VASER uygulaması olarak…

Torasik sempatik sistem

Göğüs kafesinde-torakal sempatik sinirler omurga-vertebraların her iki tarafında dikey olarak yerleşmiş gangliyonlarddır. Bunları birbirine bağlayan fasikulislerden meydana gelmiştir. Yaklaşık uzunluğu 70cm’dir. Vertebral gangliyonların sayısı her iki tarafta 22-23 arasındadır. Sempatik efferent yolların pregangliyoner lifleri bazen ilk girdikleri gangliyonda sinaps yaparlar, bazen de gangliyonlar içerisinde ki kordonlar ile yukarı veya aşağı uzanarak bir veya birkaç gangliyonu…

Kompensatuar Hiperhidrozis

Kompensatuar hperhidrozis-KH yada refleks hiperhidrozis sıklıkla hiperhidrozis tedavileri sonrasında vücudu başa bir alanında hiperhidrozis gelişmesidir.Çok istenmeyen bir durumdur. Sıklıkla ETS gibi cerrahi uygulamalar sonrası gelişmektedir. KH klinik olarak hafif, orta veya şiddetli olarak sınıflandırılabilir. “Hafif” KH az miktarlarda gerçekleşen terlemedir ve çevresel sıcaklık, psikolojik stres veya fiziksel egzersiz tarafından tetiklenir. Oluşan ter akmaz, tahammül edilebilirdir…

Bromohidrozis, Kötü ter kokusu

İnsan koku yeteneği evrimsel süreçte diğer canlılara göre (ihityaçların azalması ve görme duyusunun daha fazla ön plan çıkması ile) azaldı. Bununla birlikte kötü koku algısı kişiye göre değişmekle birlikte halen sosyal yaşamımızda bir sıkıntı nedeni olmaya devam etmekte. Belki de bildiğimiz ve en iyi tanımlayabildiğimiz koku kendi kokumuz. Bu “Vücut Kokusu” olarak tanımlamaktadır. Vücut kokumuz vücudun belli bölgelerinde daha…

Çocuklarda Hiperhidrozis

Hiperhidrozis tüm vücutta yada bölgesel normalden fazla aşırı terlemeyi tanımlar. Toplumda 3% oranında görülmektedir. Yapılan çalışmalarda çocuklarda ve 18 yaş altında görülme sıklığı 1.6% olarak tanımlanmıştır. Çocukluk döneminde % 0.6 gibi oranlardan bahsedilmektedir. Ancak hiperhidrozisli çocuk hastaların ancak 3 de 1 nin doktor muayenesi yaptırdığı düşünüldüğünde bu oranın daha da yüksek olabileceği düşünülmektedir. Primer hiperhidrozis…

Hiperhidroziste Lazer Uygulaması

Nd YAG gibi invaziv lazerler deri altından özellikle lipoliziste kullanılmaktadır. Hiperhidrozis ve bromohidroziste lazerler deri altından uygulanarak ekrin ve apokrin ter bezlerinin azaltılması/yok edilmesi amaçlanmaktadır. Kullanılan hiçbir lazer ter bezlerine spesifik olmamakla birlikte çevre dokularda özellikle yağ dokusunda ortaya çıkan ısı yağ dokusunda yer alan ter bezlerinin yıkılmasını sağlamaktadır. Bu amaçla en etkin kullanılan Nd YAG lazerlerdir…