Torasik sempatik sistem

Göğüs kafesinde-torakal sempatik sinirler omurga-vertebraların her iki tarafında dikey olarak yerleşmiş gangliyonlarddır. Bunları birbirine bağlayan fasikulislerden meydana gelmiştir. Yaklaşık uzunluğu 70cm’dir. Vertebral gangliyonların sayısı her iki tarafta 22-23 arasındadır.

Sempatik efferent yolların pregangliyoner lifleri bazen ilk girdikleri gangliyonda sinaps yaparlar, bazen de gangliyonlar içerisinde ki kordonlar ile yukarı veya aşağı uzanarak bir veya birkaç gangliyonu geçtikten sonraki gangliyonlarda sonlanırlar.

Vertebral gangliyonlarda bulunan hücrelerin aksonlarının bir kısmı iç organlara giden sinirleri meydana getirirken bir kısmı da gangliyondan çıktıktan sonra spinal sinirlerin birine katılarak bu sinirin gittiği organlara giderler.

Sempatik trunkus

Servikal, torakal ve lumbosakral olmak üzere üç bölümden oluşur. Torakal sempatik zincirin torakal parçası 10-11 gangliyondan ve bu gangliyonları birbirine bağlayan rami intergangliares’den meydana gelir. Vertebral kolonun yanlarında, kostal plevranın arkasında bulunur ve nervus interkostalisleri önden çaprazlayarak aşağı doğru seyreder.

Torakal gangliyonlardan birinci torakal gangliyon en büyüktür ve bazen servikal alt gangliyon ile birleşerek gangliyon stellatum’u meydana getirir. Torakal sempatektomi ameliyatı esnasında bu gangliyona dikkat edilmesi gerekir. Yüz terlemeleri ameliyatlarında daha yukardaki gangliyonlara müdahale edildiğinden stellat gangliyonun zarar görme ihtimali daha yüksektir ve bunun sonucunda Horner sendromu ortaya çıkmaktadır.

Trunkus sempatikusun torakal parçasından çıkan dallar spinal sinirlere ve organlara giden dallar olmak üzere iki bölümde incelenir.

1- Spinal sinirlere giden dallar: Bu dallar postgangliyoner liflerden yapılmış olup spinal sinirlerle birleştikten sonra üç gruba ayrılırlar.

Birinci grup lifler tekrar spinal kanala girer ve medulla spinalisin yanlarında dağılır.

İkinci grup lifler spinal sinirlerin arka dallarına girer ve bu dallardan çıkan sinirlerle beraber deriye, kaslara ve damarlara gider.

Üçüncü grup lifler ise spinal sinirin ön dallarına, interkostal sinirlere karışarak gövde damarlarına, kaslarına ve deriye gider.

2- Organlara giden dallar: Bunlar üst ve alt olmak üzere iki gruba ayrılırlar. İlk dört veya beş gangliyondan çıkanlar üst grubu, 5.-11. gangliyonlardan çıkanlar alt grubu meydana getirir. Bunlardan üst grubun dallarından rami pulmonalisler arter interkostalisleri takip ederek uzanır ve pleksus pulmonalis dorsalise karışırlar.

Rami aortisi pleksus aortikus torasisi yaparken, rami kardiaki pleksus kardiakus’un oluşumuna katılır.

Rami özefagikus pleksus özefagikusun oluşuma katılırken rami vertebralisler vertebralarda sonlanır.

Turunkus sempatikusun alt gruba dahil visseral dallarından 5-11. gangliyonlarından çıkanlar alt grubu meydana getirirler. Bu dalları oluşturan liflerin çoğu torakal gangliyonlarda sinaps yapmadan çıkan praeganliyoner liflerdir.

Torakal 5-11. gangliyonlardan çıkan dallar içe ve aşağıya doğru uzanırlar ve birbirleriyle birleşerek iki veya bazen üç sinir meydana getirirler. Bu sinirlere nervus splanknikus adı verilir. Bu sinirler, beyaz, oldukça kalın ve spinal sinirleri andıran sinirlerdir. Bu sinirlerin içinde efferent ve afferent liflerde bulunur.

N.splanknikus major 5-9. gangliyonlardan çıkan dalların birleşmesinden meydana gelir. Vertebral korpusların yan yüzlerinde aşağı ve içe doğru uzanırlar. Sağda v.azigoz ile solda v.hemiazigoz ile birlikte bulunurlar. Diyafragmayı geçerek karın boşluğuna gelir ve çöliyak gangliyonun dış kısmıyla birleşir.

N.splanknikus minor 10-11. gangliyonlardan çıkan dalların birleşmesi ile meydana gelir ve aşağı içe doğru uzanır. Diyafragmayı geçer ve çöliyak gangliyona ulaşır. Bazen 11. gangliyondan çıkan bir dal tek başına gider ve pleksus renalis ile birleşir. Bu gibi vakalarda oluşan bu sinir n.splanknikus minimus diye adlandırılır.

N.splanknikusun gangliyonlarda sinaps yapmadan trunkusdan çıkan preganliyoner lifleri gangliyon çöliyakum, gangliyon mezenterikum süperior, gangliyon mezenterikum inferior ve gangliyon renale ile damarların çevresindeki sekonder pleksuslarda sinaps yaparlar. Bu gangliyonlardan çıkan lifler de birçok pleksus yaparak bütün iç organlara ve buradaki damarlara sempatik lifler verirler. N.splanknikusda ayrıca iç organlardan duyu nakleden afferent lifler de bulunur.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s