Vücut Kokusu ve Hastalıklar

Bazı deri hastalıklarında istenmeyen deri kokusu ortaya çıkabilmektedir.  Mantar enfeksiyonlarından “Trichosis Axillaris” koltuk latında gelişmekte ve etken bir difteroid olan “Corynebacterium tenuis” tur. Koltuk altında aşırı tereme ve yetersiz hijyenik koşullara bağlı olarak gelişmektedir. Wood light ile yapılan muayenede kıllar üzerinde nodüller görülebilmektedir. Hidradenitis suppurativa; Köpek Memesi hastalığı;   Fox-Fordyce Hastalığı Ekzama; ekzama ve bununla ilişkili kaşıntı…

Kromhidrozis, Renkli terleme

Terleme insan vücudunun ısısını sabit tutmaya yarayan fizyolojik bir olaydır. Terin buharlaşması ile ısı kaybedilir ve vücut ısısının sabit kalması sağlanır. Ortam sıcaklığının artması, efor yapılması, aşırı heyecanlanma gibi koşullarda az yada çok, genel yada bölgesel hepimiz terleriz. Ter normalde renksizdir. Çok nadir bir durum olan terin renkli olmasına hatta deriyi ve giysileri boyaması durumuna…

Kasıkta Hiperhidrozis

Terleme vücut ısı düzenlemesinin fizyolojik bir parçasıdır.  Diğer tereme bölgelerine göre az görülmekle birlikte kasıkta aşırı terleme ve bromohidrozis yani kötü koku ciddi bir problemdir. Aşırı terlemenin iç çamaşırda hatta giysilerden belirgin olması giysi seçimlerinden sosyal ilişkilerimize kadar olumsuz etkiler yaratmakta ve hatta sosyal fobiye dahi sebep olabilmektedir. Kasıkta aşırı terleme idrar kaçırma olarak ta algılanabilmektedir. Aşırı…

Torasik sempatik sistem

Göğüs kafesinde-torakal sempatik sinirler omurga-vertebraların her iki tarafında dikey olarak yerleşmiş gangliyonlarddır. Bunları birbirine bağlayan fasikulislerden meydana gelmiştir. Yaklaşık uzunluğu 70cm’dir. Vertebral gangliyonların sayısı her iki tarafta 22-23 arasındadır. Sempatik efferent yolların pregangliyoner lifleri bazen ilk girdikleri gangliyonda sinaps yaparlar, bazen de gangliyonlar içerisinde ki kordonlar ile yukarı veya aşağı uzanarak bir veya birkaç gangliyonu…

Bromohidrozis, Kötü ter kokusu

İnsan koku yeteneği evrimsel süreçte diğer canlılara göre (ihityaçların azalması ve görme duyusunun daha fazla ön plan çıkması ile) azaldı. Bununla birlikte kötü koku algısı kişiye göre değişmekle birlikte halen sosyal yaşamımızda bir sıkıntı nedeni olmaya devam etmekte. Belki de bildiğimiz ve en iyi tanımlayabildiğimiz koku kendi kokumuz. Bu “Vücut Kokusu” olarak tanımlamaktadır. Vücut kokumuz vücudun belli bölgelerinde daha…

Çocuklarda Hiperhidrozis

Hiperhidrozis tüm vücutta yada bölgesel normalden fazla aşırı terlemeyi tanımlar. Toplumda 3% oranında görülmektedir. Yapılan çalışmalarda çocuklarda ve 18 yaş altında görülme sıklığı 1.6% olarak tanımlanmıştır. Çocukluk döneminde % 0.6 gibi oranlardan bahsedilmektedir. Ancak hiperhidrozisli çocuk hastaların ancak 3 de 1 nin doktor muayenesi yaptırdığı düşünüldüğünde bu oranın daha da yüksek olabileceği düşünülmektedir. Primer hiperhidrozis…

Hiperhidrozis nedenleri

Hiperhidrozisin sorumlusu ekrin ter bezleridir ve sempatik  sinirler tarafından kolinerjik ile uyarılmaktadır. Hiperhidroziste deride ekrin ter bezlerinde kalitatif ve kantitatif bir değişiklik olmadığı saptanmıştır. Hiperhidrozisin sempatik sistemin aşırı çalışmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunda hipotalamus, deri ve vücuttaki ısı düzenlemesinden sorumlu reseptörlerin yanlış çalışması rol oynamaktadır. Son yıllarda bölgesel hiperhidrozisten nitrik oksit (NO) sorumlu tutulmaktadır. Hiperhidrozisli hastalarda kanda plasmada NO…

Hiperhidrozis tanısı ve tanı yöntemleri

Aşırı terleme şikayetiyle başvuran bir hastada ayrıntılı bir anamnez, iyi yapılan bir fizik muayene ve uygun laboratuvar testleriyle hiperhidrozun tipinin belirlenmesi ve etyolojide rol oynayabilecek hastalıkların saptanması mümkün olacaktır. Tanı esnasında ilk basamak primer /sekonder hiperhidroz ve lokal/genel arasındaki ayrımı yapmaktır. Hastanın anlatısında terlemenin lokalizasyonu, süresi ve terlemeyi tetikleyen faktörler sorgulanmalıdır.  Eşlik eden hastalıklar ve kullanılan ilaçlar…

Hiperhidrozis Tanımı

Hiperhidrozis Hiperhidroz, ekrin ter bezlerinin aşırı çalışmasına bağlı olarak terlemenin fizyolojik değerlerden fazla olmasıdır. Klinik olarak 5 dk. içerisinde 50 mg üzerindeki terleme hiperhidrozis olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte ter miktarı ve bunun algılanması kişiden kişiye değiştiği için tanı genellikle subjektiftir. Hiperhidorizisin görülme sıklığı %2.8 olarak tanımlanmaktadır. Erkelerde kadınlara göre biraz fazla görülmekle birlikte kadınlar tarafında daha…

Ter Bezleri

  Terleme temel olarak vücut ısının düzenlenmesinde görev almaktadır. Isı düzenlemesi dışında; Avuç içi ve ayak tabanında terleme objelerin kavranmasını kolaylaştırmaktadır. Ter içeriğindeki üre ve laktat gibi kimyasallar ile deride nemlendirici bir etki yapmaktadır. Terleme insan türü arasında sosyal ilişkileri düzenleyen feromen olarak çalışmaktadır. Terleme ruhsal ve tatsal uyaranlara da yanıt verdiği için sosyal ifadenin bir parçasıdır. Terleme…