Baş ve Yüz Aşırı Terleme

Terleme vücut ısı düzenlemesinin fizyolojik parçası.  Ancak yüz – baş bölgesi aşırı terlemesi hatta terlemeye eşlik eden kızarma sosyal ilişkilerimiz olumsuz etkileyebilen ve sosyal fobiye dahi sebep olabilen bir durumdur. Yüzde aşırı terleme özelikle alın terlemeleri gözde terin irritasyonu ile görme fonksiyonunu olumsuz etkileyebilmektedir. Bu kişilerde bazen psikolojik sorunlar bu sorun çözümsüz kaldığında daha da…

Kompensatuar Hiperhidrozis

Kompensatuar hperhidrozis-KH yada refleks hiperhidrozis sıklıkla hiperhidrozis tedavileri sonrasında vücudu başa bir alanında hiperhidrozis gelişmesidir.Çok istenmeyen bir durumdur. Sıklıkla ETS gibi cerrahi uygulamalar sonrası gelişmektedir. KH klinik olarak hafif, orta veya şiddetli olarak sınıflandırılabilir. “Hafif” KH az miktarlarda gerçekleşen terlemedir ve çevresel sıcaklık, psikolojik stres veya fiziksel egzersiz tarafından tetiklenir. Oluşan ter akmaz, tahammül edilebilirdir…

Koltuk Altı Aşırı terleme

Koltuk altı aşırı terlemesi el ve ayak aşırı terlemelerinden sonra ikinci en sık formudur.  Hiperhidrozisli hastaların yaklaşık olarak % 30-50 sini  oluşturmaktadır.  Genellikle sağ koltuk altı sola oranla daha fazla ter üretmektedir. Nadiren bir koltuk altı aşırı terlerken diğeri az yada hiç terlememektedir. Koltuk altı bölgesinin aşırı terlemesi hatta terlemeye eşlik eden kötü koku sosyal ilişkilerimiz olumsuz…

El ve Ayaklarda Aşırı terleme, Palmoplantar Hiperhidrozis

El ve ayak aşırı terlemesi akademik başarıyı ve sosyal ilişkilerimiz olumsuz etkileyebilen ve sosyal fobiye dahi sebep olabilen bir durumdur. Ellerde aşırı terleme parmakların ve elin kavrama yeteneğini olumsuz etkilemekte. Kalem, kağıt tutulmasını güçleştirmesi okul başarısını etkilemektedir. El terlemesi temas edilen metallerde korazyona ve elektronik aletlerde(cep telefonu ve tablet gibi) çabuk bozulmalara yol açmaktadır. El terlemesi…