Hiperhidrozis mikro dalga uygulaması

Mikrodalga enerjisi deri yüzeyinden uygulandığında dokudaki su moleküllerini hızlı hareketlendirmekte, ısıya dönüşmekte buda dokuda ısı hasarına neden olmaktadır. Hiperhidroziste mikrodalga su içeriğinden zengin  ter bezlerini hasarlandırmaktadır.  Bu amaçla geliştirilen “MiraDry sistemi”  FDA tarafından koltuk altında kullanımı için onam almıştır. Sistem deri yüzeysel ısısını soğutarak kontrol etmekte, uygulama sırasında epidermisin hasarını engellemektedir. Uygulama sırasında deri hafif vakumlamakta uygulama…

Hiperhidroziste Ultrasound Uygulaması

Hiperhidroziste US iki şekilde uygulanmaktadır. Mininvaziv Ultrasound Uygulaması Bu uygulama yüksek frekanslı US un deri yüzeyinden uygulanarak deri seviyelerinde yapılan mikro ısı hasarları ile ekri ter bezlerinin fonksiyon dışı bırakılmasıdır. İnvaziv Ultrasound Uygulaması Bu uygulamada ultrasound deri altından liposakşında olduğu gibi ekrin ter bezleri hedeflenecek şekilde ne uygulanmaktadır. Genel bilinen adı ile VASER uygulaması olarak…

Hiperhidroziste Lazer Uygulaması

Nd YAG gibi invaziv lazerler deri altından özellikle lipoliziste kullanılmaktadır. Hiperhidrozis ve bromohidroziste lazerler deri altından uygulanarak ekrin ve apokrin ter bezlerinin azaltılması/yok edilmesi amaçlanmaktadır. Kullanılan hiçbir lazer ter bezlerine spesifik olmamakla birlikte çevre dokularda özellikle yağ dokusunda ortaya çıkan ısı yağ dokusunda yer alan ter bezlerinin yıkılmasını sağlamaktadır. Bu amaçla en etkin kullanılan Nd YAG lazerlerdir…

Hiperhidroziste Öneriler

Vücut sıcaklığını düşürmek için başta terleme olmak üzere başka mekanizmalar da devreye girse bile, belirli bir sıcaklığın üzerinde uzun süre kalmak hayati tehlike doğurabilir. Bu nedenle aşırı sıcaklarda alınması gereken bir dizi kişisel önlem vardır. Havanın en sıcak olduğu saat 10 ile16 arasında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalıdır. Dışarıya çıkıldığında, güneşle doğrudan temasın önlenmesi için şapka,…

Hiperhidroziste Sempatektomi

Hiperhidrozisin güncel medikal tedavi yöntemleri ile tedavi edilemediği durumlarda cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Cerrahi tedaviler içerisinde sempatektomi uygulanmaktadır. Hiperhidroziste Sempatektomi Cerrahi sempatektomi Açık ve torakoskopik sempatektomi olmak üzere iki şekilde uygulanabilir. Açık sempatektomi dezavantajları ve postoperatif komplikasyonları nedeniyle günümüzde terk edilmiştir. Endoskopik torasik sempatektomi (ETS) torakoskopik sempatektomide altın standart haline gelmiştir. ETS için farklı teknik ve sempatektomi uygulama…

Hiperhidrozis Cerrahi Tedavi

Hiperhidroziste cerrahi tedavi sadece koltuk altında tercih edilmektedir. cerrahi tedavileri 2 gurupta değerlendirilmektedir. 1.Invaziv cerrahi uygulamalar  Koltuk altı hiperhidrozis alanı belirlenmekte. Bu alanın uzun ekseni boyunca ve buna paralel 1.5 cm uzunluğunda 3 kesi yapılmakta. Daha sonra bu kesilerden deri altındaki yağ dokusuna kadar ayrılmakta ve cerrahi olarak çıkarılmakta ve dikişlerle bu alan kapatılmakta. Ancak bu yöntem ile koltuk…

Hiperhidroziste Botulinum Toksin Uygulaması

Botilinum Toksini Uygulaması Botilinum toksini “Clostridium botulinum” bakterisi tarafından üretilen bir nörotoksindir.   1989 yılında toksinin gözde şaşılık, belfaraspazm ve yüzün tek tarafında kas spazmlarında uygulanmasına FDA kurumu onam vermiştir. 2004 yılında aynı kurum  koltuk altı aşırı terlemede uygulanmasına onam vermiştir. Bu yıldan beri bölgesel aşırı terlemelerde gittikçe artan tercihi ve etkin sonuçları ile kullanılmaktadır. Botulinum toksin ekrin ter bezleri…

Hiperhidrozis İyontoforez Tedavisi

İyontoforez-Doğru akım Tedavisi Bu yöntem; etkin, iyi tolere edilebilen, ucuz ve yan etkileri az olan bir yöntemdir. Fakat uygulama zorlukları nedeniyle koltuk altları için çok uygun olmayıp, avuç içi ve ayak tabanlarında birinci seçenek gibidir. Yöntem yaklaşık 70 yıldır bilinmekle birlikte gündelik kullanıma girişi 1968’den bu yanadır. Başlangıçta antikolinerjikler, metal tuzları vb eklenerek yapılan tedavi, bunların…

Hiperhidroziste sistemik tedavi

Hiperhidroziste sistemik tedavi Antikolinerjiklerin sistemik kullanımı Antikolinerjik ilaçlar parasempatolitiktir. Bu ilaçlar ter bezlerinde bulunan postsinaptik parasempatik reseptörleri bloke etmektedir. Bu reseptörler muskarinik reseptörlerdir.( muskarinik reseptörler  M1, M2 ve M3 olarak 3 adettir. M1 sinirler ve otonomik ganglionda bulunmakta, M2 kalp, düz ve çizgili kaslarda var, M3 düz kaslarda, endokrin hücrelerde ve ter bezlerinde var) Bu nedenle…

Hiperhidroziste topikal tedavi

Cildimizde ortalama 3 milyon ter bezi var. Normal aktivite yada istirahat halinde iken bu bezlerde ancak % 5 i çalışmakta.  Aşırı efor, çevresel ısı artışı ve stres koşullarında geiye kalan % 95 i aktif hale geçmekte,terleme başlamakta  hatta hiperhidrozis gelişmekte. Terleme hiperhidrozis ve ter kokusu için binlerde ürün bulunmakta. Deodorantlar Terleme ve vücut kokusu için deodorantlar…

Hiperhidroziste genel tedavi

Hiperhidroz sosyal ve psikolojik problemler ile akademik başarısızlıklar yaratabilmektedir. Ayrıca  bakteriyel ve mantar  enfeksiyonları, istenmeyen koku gibi dermatolojik komplikasyonlara da yol açabilmektedir. Bu özellileri ile tedavi edilmelidir. Sekonder hiperhidrozlu olgularda öncelikle altta yatan hastalık tedavi edilmelidir. Primer ve sekonder hiperhidroz tedavisi şu başlıklarda daha iyi anlatılabilmektedir. Noninvaziv-deri bütünlüğünü bozmayan yöntemler Minimal invaziv yöntemler İnvaziv-deri bütünlüğünü…

Aşırı terleme mikroiğneli radyofrekans tedavisi

  Koltuk altı aşırı terleme başka bir nedene bağlı olmaksızın ortaya çıktığında buna Primer Axillar Hiperhidrozis (PAH) denilmektedir. PAH kişinin sosyal ilişkilerini, akademik ve iş hayatında başarısını ve psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. Hastaya ve aşırı terlemenin şiddetine göre bir çok tedavi uygulanmaktadır. Topikal alüminyum tuzları, sistemik antikolinerjik ilaçlar, lazer uygulamaları, botulinum toksin gibi. Son yıllarda özellikle Nd YAG Lazer…