Koku ve İnsan İçin Anlamı

Günümüzde görme insanlar için en önemli duyu haline geldi. Ancak insanın besin zincirinde en altta ve çok zayıf olduğu eski çağlarda gece karanlığını kullanmak zorunda idi. Avcılık ve toplayıcılığını gece yapması gerekirken, yaşadığı ve korunduğu karanlık mağaralarda dokunma, koklama ve işitme duyularını daha faza geliştirmişti. Büyük sürüngenler ve memeliler ortadan kaybolduktan sonra diğer küçük memeliler…